Στον Δήμο για Όλους κυρίαρχος είσαι Πρώτα Εσύ.

Έτσι θα το πετύχουμε:

  1. Ο Αθλητισμός δεν θα είναι ευθύνη της Αντιδημαρχίας Καθημερινότητας & Οικισμών. Θα συνδεθεί με τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό.
  2. Εξυγίανση της ΤΙΕΔΑ, τροποποίηση και επέκταση του σκοπού της.
  3. Τα Δημοτικά συμβούλια θα γίνονται εκ περιτροπής στις έδρες των παλιών Καποδιστριακών Δήµων (Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Άνθεια – Αλεξανδρούπολη).
  4. Ζωντανή αναμετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων στο Δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου και σε WEB TV. Οι Δημότες συμμετέχουν ενεργά.
  5. Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας Καινοτομίας – Τεχνολογίας (e-DIMOS) που θα ψηφιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών.
  6. Δημιουργία μόνιμης ψηφιακής πλατφόρμας διαβούλευσης όπου θα αξιολογούνται και θα βαθμολογούνται οι ιδέες και οι προτάσεις όλων των Δημοτών ώστε να δρομολογούνται οι καλύτερες προς υλοποίηση.
  7. Άμεση και ουσιαστική ενεργοποίηση του Συμβουλίου Νεολαίας. Ισχυρή υποστήριξη των Νέων για δράσεις με στόχους την διάκριση στους τομείς, Πληροφορικής, Μουσικής,  Αθλητισμού και άλλων νεανικών ενασχολήσεων.
  8. Αξιοποίηση του προγράμματος “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με την αυστηρή εφαρμογή κανόνων διαφάνειας όπου όλοι οι Δημότες θα ελέγχουν λεπτομερώς τον τρόπο διαχείρισης του δημοτικού χρήματος.
  9. Ενεργοποίηση μέσω κινήτρων του θεσμού της Ε.Κ.Ε (Εταιρική κοινωνική ευθύνη) με χορηγίες των τοπικών επιχειρήσεων για θέματα κοινωνίας, εκπαίδευσης, παιδείας,  πολιτισμού  και περιβάλλοντος.
  10. Αξιοποίηση όλων των νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για τους Δήμους, προς όφελος των Δημοτών. (συμμετοχή σε επιχειρηματικές βιώσιμες δραστηριότητες κλπ).