ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Διαφάνεια  στη Διοίκηση του Δήμου με σωστή  διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Η φράση “ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ” δεν περιλαμβάνεται στο λεξιλόγιο της παράταξης “ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ – ΠΡΩΤΑ ΕΣΥ”. Σε έκτακτες ανάγκες οι απευθείας αναθέσεις θα αποφασίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με απόλυτη διαφάνεια.

Προστασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων στη θάλασσα και στη στεριά από κάθε επενδυτική δραστηριότητα, ανεξέλεγκτες κατασκευές,  κακή διαχείριση αποβλήτων η λυμάτων, αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και άλλων χημικών ουσιών, εκπομπή αερίων, παράνομη εναπόθεση σκουπιδιών, εγκατάλειψη οχημάτων κ.λπ.

Είναι αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα των δημοτών. Είναι ποιότητα ζωής. Είναι η εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης. Είναι Πολιτισμός.

Υπερασπίζουμε  την συλλογικότητα, τη διαφορετικότητα, τη σύνθεση των απόψεων τη συμμετοχή, την ατοµική προσφορά και ευθύνη, και τη μέγιστη δυνατή συναίνεση των δημοτών που θα συνδιαμορφώνουν το μοντέλο διοίκησης του Δήμου.

Διαρκής προσπάθεια για αύξηση της απασχόλησης. Σεβασμός στην εργασία. Η εργασία φέρνει αξιοπρέπεια, η αξιοπρέπεια φέρνει αυτοπεποίθηση, η αυτοπεποίθηση φέρνει δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα παράγει πλούτο!

Μόνιμη ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, ανάδειξη των προβλημάτων και των προβληματισμών. Αναζήτηση λύσεων και διεξόδων.

Ενα σπουδαίο αγαθό και προνόμιο του Δήμου μας. Θαλάσσιες μεταφορές και συγκοινωνίες, Αλιεία,  πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία. 

Η ελεύθερη άσκηση νεοφυούς επιχειρηματικότητας, η καινοτομία, η στήριξη βιώσιμων ιδεών είναι το θεμέλιο για την μείωση της ανεργίας και  την αύξηση της απασχόλησης.

Ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, αλληλεγγύη. Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αισθητική, πολεοδομική και χωροταξική  αρτιότητα των πόλεων και των οικισμών. Θετική συμβολή στο τουριστικό προϊόν του Δήμου μας.

Ελεύθερη έκφραση, διακίνηση ιδεών, πρόσβαση σε κάθε πνευματική και πολιτιστική δραστηριότητα, ανάπτυξη των τεχνών.

Οι ευφυείς πόλεις παρέχουν μέσω ευρυζωνικών δικτύων,  ψηφιακές εφαρμογές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν το επίπεδο της εξυπηρέτησης των κατοίκων, των επισκεπτών, των επιχειρήσεων και των οργανισμών του Δήμου.

Ενεργοποίηση των θεσμών του εθελοντισμού και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς όφελος των πολιτών. Η αφύπνιση της προσφοράς και της δοτικότητας από τον άνθρωπο προς τον συνάνθρωπο εξυψώνει τα πνευματικά ιδεώδη.

Δικαίωμα ποιοτικής ζωής σε δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα. Η αφοσίωση των ζώων, βελτιώνει την ψυχολογία και την διάθεση, προσφέρει χαρά και  συνδράμει στην σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών.