Η Αλεξανδρούπολη με το Βλέμμα στο Μέλλον 1

Η Αλεξανδρούπολη με το Βλέμμα στο Μέλλον (1): «Πράσινο… περισσότερο Πράσινο»

Σκέψεις και προτάσεις για το αστικό πράσινο

Του Χατζόπουλου Ορέστη, υποψήφιου Δημ. Συμβούλου με την παράταξη «Δήμος για Όλους – Πρώτα ΕΣΥ!»

Για πολλές δεκαετίες τώρα, η αστικοποίηση αποτελεί κυρίαρχη τάση στην Ελλάδα, καθώς πολλοί άνθρωποι επιλέγουν τις πόλεις λόγω των κινήτρων που προσφέρουν για εργασία, σύνθετες υπηρεσίες, ψυχαγωγία, με απλά λόγια για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Εντούτοις, ο τρόπος με τον οποίο αυτές αναπτύσσονται συχνά οδηγεί σε υποβάθμιση πολλών παραμέτρων που συνθέτουν την έννοια της ποιότητας ζωής. 

Μία τέτοια παράμετρος αποτελεί η διαθεσιμότητα πρασίνου. Δυστυχώς, οι πολιτικές του παρελθόντος καθώς και ο ανεπαρκής (ως προς τον τομέα αυτό) αστικός σχεδιασμός εκ μέρους των Δήμων (με ελάχιστες εξαιρέσεις) ενέτειναν το πρόβλημα, συντελώντας στην δημιουργία πυκνοδομημένων αστικών ζωνών χωρίς ίχνος ελεύθερων χώρων πρασίνου.

Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί μια τέτοια περίπτωση: βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις με την χαμηλότερη ποσοστιαία αναλογία σε χώρους πρασίνου (κάτω του 8%) καθώς και σε τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, χαμηλότερα ακόμη και από την Αθήνα! 

Πράσινο και Ποιότητα Ζωής

Γιατί, όμως, το «πρασίνισμα» της πόλης να αποτελεί προτεραιότητα? Την απάντηση δίνουν διάφορα ερευνητικά κέντρα (όπως το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών) και ακαδημαϊκοί που επισημαίνουν την θετική συμβολή του αστικού και περιαστικού πρασίνου στην βελτίωση δεικτών που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας πόλης[1]. Η ρύθμιση του μικροκλίματος και η ανακούφιση των πολιτών από ακραίες θερμοκρασίες ειδικότερα σε συνθήκες καύσωνα, το «φιλτράρισμα» του αέρα (απορρόφηση των βλαβερών για την δημόσια υγεία σωματιδίων), η μείωση του θορύβου και η μείωση του κινδύνου των πλημμυρών αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα.

Τα οφέλη αυτά δρουν πολλαπλασιαστικά επηρεάζοντας θετικά την τοπική οικονομία, μέσω λ.χ. της μείωσης του κόστους διαβίωσης (εξοικονόμηση ενέργειας για την ψύξη κτιρίων τους θερινούς μήνες), της δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης (ανάπτυξη επιχειρήσεων όπως φυτώρια, τεχνικές εταιρίες εγκατάστασης και συντήρησης πρασίνου), της αύξησης της αξίας των ακινήτων κλπ. Ο τουρισμός μπορεί να επωφεληθεί επίσης, καθώς μια «πράσινη» αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συμβάλλει αποδεδειγμένα στην βελτίωση της ελκυστικότητας και της επισκεψιμότητας μιας περιοχής.

Πέρα των ανωτέρω, η σημασία του πρασίνου έγκειται επίσης στην ευεργετική του επίδραση στη δημόσια υγεία. Σχετικές έρευνες[2] δείχνουν ότι οι χώροι με πράσινο βελτιώνουν όχι μόνο τη σωματική, αλλά και τη ψυχική υγεία και ευημερία των κατοίκων της πόλης. Σε αντίθεση με το «γκρίζο», μουντό και ψυχρό προσωπείο των δομημένων χώρων, η δημιουργία μικρών ή μεγάλων θυλάκων πρασίνου αποτελούν τόπους ηρεμίας και χαλάρωσης, ψυχαγωγίας, άθλησης και κοινωνικής συναναστροφής, προσφέροντας με άλλα λόγια, μία σύντομη απόδραση από την πίεση της καθημερινότητας.

Συνεπώς, όλοι οι παραπάνω λόγοι οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: «πράσινο… περισσότερο πράσινο!», για να παραφράσουμε λίγο την γνωστή ρήση του Goethe. Η αντίληψη αυτή επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις οι οποίες πρωτοπορούν στην βελτίωση του αστικού ιστού μέσα από δράσεις αναβάθμισης του αστικού πρασίνου.

Ο Ρόλος του Δήμου: Πράσινος Σχεδιασμός, Πράσινες Δράσεις

Η Αλεξανδρούπολη σήμερα μεγαλώνει πληθυσμιακά, ενώ τα όριά της διευρύνονται. Την ίδια στιγμή οι χώροι πρασίνου είναι ανεπαρκείς (μάλιστα πολλοί από αυτούς απειλούνται – βλ. περίπτωση του μικρού άλσους στον Περιφερειακό[3]), αδυνατώντας να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Ως εκ τούτου, η προώθηση πράσινων ενεργειών καθίσταται επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό, προκρίνουμε μία ολοκληρωμένη «Στρατηγική για το Πράσινο», βάσει σχετικών μελετών, η οποία θα έχει ως άξονες αφενός την εξεύρεση και κατοχύρωση χώρων για την δημιουργία αστικών και περιαστικών πάρκων στο μέλλον (για τις περιοχές πέριξ του κέντρου) στο μέγεθος του Πάρκου Αλτιναλμάζη (αλλά σαφώς με μεγαλύτερη κάλυψη από δέντρα, βραχόκηπους κλπ), αφετέρου στην δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου πρασίνου εντός της πόλης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

  • Διατήρηση και ανάδειξη υφιστάμενων διαδρόμων βλάστησης υψηλής αισθητικής και οικολογικής αξίας (όπως η περιοχή πίσω από την Εφορία, κατά μήκος του ρέματος, το αλσύλλιο στον Περιφερειακό, μεταξύ άλλων).
  • Η δημιουργία μικρών ζωνών πρασίνου και εμπλουτισμός των υφιστάμενων.
  • Επέκταση/αναβάθμιση του πράσινου σε πλατείες, υφιστάμενα πάρκα και άλλους χώρους (φύτευση νέων  δέντρων, τοποθέτηση παρτεριών, βραχόκηποι κλπ).

Να σημειωθεί εδώ πως οι παρεμβάσεις στο αστικό πράσινο και τα φυτικά ή φυσικά υλικά χρησιμοποιηθούν (πέτρα, ξύλο) θα πρέπει να συνάδουν με την τοπική, ενδημική χλωρίδα και την τοπική αρχιτεκτονική, καθότι αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της τοπικής μας ταυτότητας. Αυτό υποδηλώνει την εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού (αρχιτέκτονες τοπίου κ.λπ.) προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό. Δεν αρκεί, επομένως, απλώς η δημιουργία πάρκων ή άλλων χώρων πρασίνου, αυτά θα πρέπει να έχουν μια εικόνα πιο ελκυστική και πιο χρηστική για τους πολίτες, ώστε αυτοί να παροτρύνονται να το επισκεφτούν. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πόλη μας. Αρκεί να συγκρίνει κανείς το δικό μας Πάρκο Αλτιναλμάζη με αντίστοιχα πάρκα σε άλλες πόλεις, όπως το Πάρκο ΧΑΝΘ στην Θεσσαλονίκη (βλ. φωτογραφία παρακάτω).

Επιπλέον, οι χώροι πρασίνου θα πρέπει να διασπείρονται στον οικιστικό ιστό κατά τόπο ώστε να είναι προσιτοί για όλους τους δημότες. Εδώ, ένα πρόσθετο πεδίο δράσης αφορά στην αξιοποίηση αχρησιμοποίητων αδόμητων χώρων (κοινόχρηστων ή ιδιωτικών) και την μετατροπή τους, μέσα από ενέργειες μικρής κλίμακας, σε «πάρκα τσέπης», δηλαδή ελεύθερους, καλλωπισμένους, χώρους, όπου εκεί μπορούν να αναπτυχθούν πολλαπλές λειτουργίες συνδεδεμένες με την έννοια του πάρκου (ξεκούραση, διασκέδαση, παιχνίδι, πολιτιστικές δραστηριότητες). Με τον τρόπο αυτό, η άσχημη εικόνα ενός χώρου, γεμάτου μπάζα και σκουπίδια, αφήνει τη θέση του σε ένα μέρος ευχάριστο, ζωντανό και χρηστικό, αποτελώντας ένα τοπικό σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της γειτονιάς και όχι μόνο.

Στην πόλη μας, ο αριθμός τέτοιων χώρων είναι μεγάλος: εγκαταλελειμμένα οικόπεδα, ακάλυπτοι χώροι και «αλάνες» μπορούν να αποτελέσουν εν δυνάμει «πάρκα», υπό τους περιορισμούς της διαθεσιμότητας και της ύπαρξης σαφών ορίων ιδιοκτησίας. Καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η εμπλοκή της γειτονιάς, τόσο στον εντοπισμό των χώρων αυτών όσο και στον σχεδιασμό (ανάλογα με τις ανάγκες της), στη διαχείριση και την προστασία τους.

Με ποιον τρόπο, όμως, μπορεί να εμπλακεί ο Δήμος? Ο Δήμος (ή η Κοινότητα) οφείλει καταρχήν να ενθαρρύνει τον σχηματισμό τέτοιων Ομάδων Γειτονιάς. Στην συνέχεια, οφείλει να στηρίζει στην πράξη την υλοποίηση κάθε πρότασης (προσφορά σε υλικοτεχνικά μέσα), χωρίς να έχει κάποια σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Η πρακτική αυτή είναι πολύ δημοφιλής σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις ενώ παραδείγματα μπορεί κανείς να συναντήσει και στην Ελλάδα (όπως το πιλοτικό πρόγραμμα «ΠΟΛΗ2» του Δήμου Αθηναίων, που χρηματοδοτεί προτάσεις για ήπιες παρεμβάσεις σε γειτονιές της πρωτεύουσας).

Ό ρόλος του Δήμου μπορεί να επεκταθεί σε άλλα πεδία, όπως στην αλλαγή των όψεων πολυκατοικιών, μέσω κινήτρων προς τους ιδιώτες (επιδότηση κόστους, ετήσιοι διαγωνισμοί με ειδικά βραβεία), προκειμένου να προβούν σε ενέργειες ενσωμάτωσης πρασίνου στα κτίριά τους (κάθετοι κήποι, πράσινες ταράτσες). Φανταστείτε την πόλη από ψηλά να είναι γεμάτη από τέτοιες εικόνες:

  

Η πραγματοποίηση των παραπάνω προτάσεων απαιτεί την ικανοποίηση κάποιων προϋποθέσεων. Καταρχήν, απαιτείται μία ισχυρή πολιτική αφοσίωση στο όραμα για μια πόλη πιο πράσινη, ώστε να ξεπερνά τα εμπόδια διαδικαστικής ή (σε κάποιες περιπτώσεις) θεσμικής φύσεως που εμφανίζονται κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης, η αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων καθώς επίσης και η εξεύρεση λοιπών πηγών χρηματοδότησης, όπως ιδιωτικές επιχορηγήσεις είτε έσοδα από δραστηριότητες (π.χ. συναυλίες, φεστιβάλ, εκθέσεις, εκδηλώσεις κ.λπ.), μπορούν να υποστηρίξουν την οικονομική αυτάρκεια του όλου εγχειρήματος.

Κυρίως όμως, θεωρούμε ότι χρειάζεται μια αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με τον ρόλο του πρασίνου στη ζωή μας καθώς και του τρόπου με τον οποίο θα το επανεισάγουμε στην πόλη μας. «Αναπλάσεις» που γίνονται (ή δρομολογούνται) κατά καιρούς, όπου το σύνολο σχεδόν της έκτασης καλύπτεται με τσιμέντο ή πλακάκια, βασίζονται σε μια αναχρονιστική λογική που δεν συμβαδίζει με το πνεύμα μιας σύγχρονης, φιλικής προς τον δημότη, πόλης.

Η αλλαγή αυτή συνεπάγεται έναν αυξημένο βαθμό αποδοχής και εμπλοκής οργανωμένων μονάδων της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένος από την κοινωνία, όπως και η κοινωνία δεν θα πρέπει να αποτελεί παθητικό δέκτη πολιτικών, αλλά ένα ζωτικό κύτταρο της πόλης, ένα φορέα κοινωνικής αλλαγής, μέσα από τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την ενεργό δράση. Ήδη και στην πόλη μας έχουμε κάποια παραδείγματα ενεργής συμμετοχής των πολιτών, όπως η Ομάδα «Πάρκο να Γίνει», η οποία αγωνίζεται για την ανάδειξη και προστασία των πράσινων χώρων της πόλης μας. Τέτοια παραδείγματα πρέπει να αναδεικνύονται και να πολλαπλασιάζονται και ο Δήμος οφείλει να τα ενισχύσει αυτά στην πράξη.    

Αλεξανδρούπολη, 02/04/2019

———————

[1] Βλ. δημοσίευση του ΕΘΙΑΓΕ www.nagref.gr/journals/dimitra/images/7/dmtr7p23-25.pdf,

όπως επίσης και σχετικό άρθρο στο site: www.citybranding.gr/2013/04/blog-post_8.html.

[2] Ενδεικτικά, αναφερόμαστε σε έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου του Exeter, τα συμπεράσματα της οποίας μπορεί να τα δει κανείς στα παρακάτω links:

www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_349054_en.html, και

www.exeter.ac.uk/news/research/title_281065_en.html.

[3] Αναφερόμαστε στην απόφαση αποχαρακτηρισμού του εν λόγω άλσους από την δευτεροβάθμια επιτροπή (ΤΕΕΑ), κάτι που σημαίνει την άρση του καθεστώτος προστασίας του, ένα θέμα που ανέδειξε η Ομάδα Πολιτών «Πάρκο να Γίνει».

Ο Χρήστος Τσάνταλης μας μιλάει για την συμμετοχή του στις Δημοτικές Εκλογές στην Αλεξανδρούπολη

Είναι μουσικός με συμμετοχή στο συγκρότημα ΙΝΚ που πλέον έχει ξεφύγει από τα Ελληνικά δεδομένα και απασχολεί την διεθνή μουσική σκηνή , αλλά είναι και δικηγόρος στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Χρήστος Τσάνταλης στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές θέλει να υπηρετήσει τον τόπο του και τους συνδημότες του , συμμετέχοντας στον συνδιασμό “Δήμος για όλους” του Γιάννη Ζαμπούκη.

Δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του θέσαμε για αυτήν την συμμετοχή του , αλλά και τους στόχους που βάζει:

Χρήστο Τσάνταλη στις εκλογές του Μαΐου με την παράταξη «Δήμος για όλους» και με τον Γιάννη Ζαμπούκη. Γιατί;

«Συμπαρατάχθηκα με τον Γιάννη Ζαμπούκη επειδή πρώτα από όλα τον γνωρίζω σαν άνθρωπο, είμαστε καλοί φίλοι και συνάδελφοι.

Τα δείγματα γραφής τα έχει δείξει στην κοινωνία μας ως επαγγελματίας και σε εμάς τους δικηγόρους ως πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο έχει δύο εξαιρετικές θητείες.

Είναι τελειομανής και θεωρώ πως έχει τις δυνατότητες και το όραμα να γίνει ο επόμενος δήμαρχος».

Αν σε ρωτούσα πιο είναι το αντικείμενο που θέλεις να ασχοληθείς πιο έντονα…

«Ως προς εμένα θεωρώ πως είμαι στην κατάλληλη ηλικία για να προσφέρω με τις γνώσεις μου όπου χρειαστεί.

Είναι γνωστή η ενασχόλησή μου με την μουσική και η αγάπη μου για την πόλη, όσα λιμάνια, όσους σταθμούς και θάλασσες και αν γύρισα η καρδιά μου ανήκει εδώ.

Οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι τομείς στους οποίους μπορώ να ανταπεξέλθω καλύτερα.

Στην παράταξη δημιουργήθηκαν ανάλογες ομάδες οι οποίες διαμορφώνουν κ το πρόγραμμά μας, δεν μπορείς να τα γνωρίζεις όλα..δεν θα είχε νόημα άλλωστε».

Τι θα μπορούσε να γίνει για τον πολιτισμό.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και διεθνείς διοργανώσεις, το όραμά μου για τον πολιτισμό της πόλης έχει να κάνει με κάτι μεγάλο που θα  δώσει ταυτότητα και θα εδραιώσει τη δυναμική στα πρωτογενή μας πλεονεκτήματα. Είμαστε λιμάνι η δύναμή μας είναι η θάλασσα.

Δεν μας έλειψε ποτέ όμως η ποιότητα αλλά και η ιστορία, η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη καλλιτεχνικής δημιουργίας, ποίημα από μόνη της, βλέπω μια εσωστρέφεια τα τελευταία χρόνια.

Αν αρχίσω να απαριθμώ μέρη και όσα σκέφτομαι θα χρειαστώ πολύ από το χώρο σας. Ενδεικτικά να αναφέρω τα Λουτρά, τους Αγίους Θεοδώρους, την ανεκμετάλλευτη παραλία του Απαλού και φυσικά δράσεις σε κάποιο χώρο του λιμανιού της πόλης.

Φυσικά υπάρχουν και εκείνα τα κουφάρια στη βιομηχανική περιοχή Άβαντα που θα μπορούσαν να γίνουν κάτι.

Το αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στις ιστορικές τοποθεσίες των Φερών, Τραϊανούπολης υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα σωστά προγράμματα, βούληση χρειάζεται».

Η μεγάλη σου αγάπη η μουσική;

«Για τους μουσικούς θα ήθελα να δω κάποια στιγμή το σπίτι του μουσικού, δημιουργία ενός χώρου στον οποίο θα γίνονται συνεργασίες, ηχογραφήσεις και αν είναι δυνατόν συναυλίες.

Μια κοινότητα δημιουργίας και τεχνών, μουσική σημαίνει πολιτισμός, είναι η παγκόσμια γλώσσα.

Πρέπει να αποτυπωθεί, σταματά τον χρόνο ίσως να νικά και τον θάνατο.

Όλες οι μεγάλες σκηνές παγκοσμίως δημιουργήθηκαν κάπως έτσι.

Με ομόνοια και εξωστρέφεια».

Τι λάθη έχει κάνει η παρούσα Δημοτική αρχή;

«Τα δείγματα της υπάρχουσας δημοτικής αρχής τα έχουμε βιώσει όλοι στο πετσί μας, νομίζω πως μας απομόνωσε περισσότερο από ποτέ.

Πέρα από έναν συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων δε νομίζω πως υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια, αυτό αφουγκράζομαι και ακούω  από τους συμπολίτες μας.

Κούρασε όλος αυτός ο εγωισμός και ο ναρκισσισμός δε γίνεται σε τρεις προτάσεις να λες δέκα φορές εγώ..σημαίνει πως δεν κοίταξες ποτέ πραγματικά γύρω σου».

Μπορεί ο τουρισμός να αλλάξει την οικονομική πορεία αυτού του τόπου;

«Ως προς τον τουρισμό νομίζω πως έχουμε μεγαλύτερη τύχη με τις γειτονικές Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, όσο για τα καραβάνια των Ρώσων ακόμα έρχονται…»

Υπάρχει και θέμα ανανέωσης….

«Χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν δεν θέλω να γίνω επαγγελματίας πολιτικός, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την πόλη και ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα.

Υπάρχει κόσμος που δεν έχει αποδείξει τίποτα απολύτως σε πραγματικές συνθήκες και στην πραγματική ζωή.

Δε γεννήθηκε κανείς πολιτικός, αυτό μας διέλυσε σαν κράτος και μας αλλοτρίωσε ως κοινωνία, οι διορισμένοι.

Υπάρχει μεγάλος θυμός και κυρίως στη νεολαία την οποία μπορώ να καταλάβω, βιώνουμε διαρκώς μια αδικία. Πρέπει να μπουν νέα πρόσωπα στον χώρο και στα κοινά.

Ότι δεν αλλάζει βαλτώνει.

Γνωρίζω πολλά ταλαντούχα και δημιουργικά άτομα που αν και δεν εγκατέλειψαν τη χώρα είναι πολύ μακριά από την πολιτική. Αυτό σημαίνει κάτι.

Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη και επικρατεί απαξίωση, τους λόγους φυσικά τους ξέρουμε πολύ καλά όλοι.

Τα μνημόνια υπήρξαν καταλύτης, πιστεύω πως αν δεν μπει και τώρα νέος κόσμος, αν δεν αλλάξουν τα παλιά συνθήματα δεν υπάρχει σωτηρία.

Στην αντιπολίτευση λες συνήθως ότι θέλεις αυτό που μου αρέσει στην παράταξή μας είναι πως δεν τάζουμε όπως κάνανε οι προηγούμενοι.

Το ανέφικτο δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως τελειωμένη υπόθεση.

Πολλοί ζούνε στο δικό τους φανταστικό κόσμο, βλέπουν έργα πνοής και εργοτάξια, η πραγματικότητα είναι άλλη.

Αντί να λύσουν δημιουργούν προβλήματα».

Ανήκεις κάπου πολιτικά ή καλύτερα κομματικά;

«Δεν ανήκω σε κάποιον πολιτικό χώρο, ξέρω πολύ καλά πως δεν μου αρέσει ο φανατισμός τον οποίο θεωρώ ανοησία σε όλες τις μορφές του.

Μεγάλωσα σε μια δημοκρατική οικογένεια, μου έμαθαν να σέβομαι τους πάντες και κυρίως τον εαυτό μου.

Υπάρχουν πολλά αξιόλογα πρόσωπα τα οποία αναγκάζονται να ενδυθούν ότι τους επιβάλει ο κομματικός τους μηχανισμός.

Προτιμώ να βλέπω σφαιρικά τα πράγματα και να είμαι ειλικρινής.

Πως λοιπόν μπορεί να είναι ελπίδα και λύση κάτι που μας έχει φέρει έως εδώ.

Ο καθένας κάνει τον αγώνα του όπως νομίζει και όπως του αρμόζει, εγώ έμαθα να μιλώ ευθέως και να εννοώ όλα όσα λέω.

Μέσα από τον διάλογο γίνεται η ζύμωση των ιδεών και υπάρχει η ελπίδα, τα προσωποπαγή σχήματα αποτυγχάνουν, έχει αποδειχτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Με συγκινούσαν πάντα περισσότερο οι αγωνιστές δεν μου αρέσει ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία, οι καθημερινοί ήρωες είναι πραγματικοί οι λοιποί συνήθως εκμεταλλεύονται τους άθλους και τον κόπο τους.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση ευτυχώς μπορείς να επιλέξεις πρόσωπα που γνωρίζεις, ξέρεις από πού ξεκίνησαν και με τι χαρακτήρες έχεις να κάνεις».

Πηγή : faros-24.gr

Γιάννης Ζαμπούκης: “Δεν θα κάνουμε αυτο που κάνει ο κ.Λαμπάκης δεν θα κάνουμε εμπόριο ελπίδων

Ακούστε τον υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και Επικεφαλής της παράταξης “Δήμος για όλους. Πρώτα εσύ” κ. Γιάννη Ζαμπούκη σε όσα ανέφερε στην πρωινή εκπομπή του ΜΑXIMUM 93,6 και στον Δ.Κολιό

 

Πηγή: radiomax.gr

Θεόδωρος Βουρδόλης: “Δεν ξέρω με ποια λογική και μελέτη έχουν τοποθετηθεί οι ημιυπόγειοι κάδοι”

Ακούστε τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Αλεξανδρούπολης κ. Θεόδωρο Βουρδόλη σε όσα ανέφερε  στην πρωινή εκπομπή του ΜΑXIMUM FM 93,6 και στον Δ.Κολιό

Πηγή: radiomax.gr

Πρόταση ίδρυσης μουσείου υδάτινης ιστορίας Θράκης!

Πρόταση ίδρυσης μουσείου υδάτινης ιστορίας Θράκης!

Το 2003,  όντας στρατιωτικός, μετατέθηκα σε Μονάδα του Λιτοχώρου του Νομού Πιερίας.

Στην πρώτη οικογενειακή έξοδο στο Λιτόχωρο, ρωτήσαμε τους ντόπιους  για τα αξιοθέατα και γενικότερα για πιθανά ενδιαφέροντα  μέρη  του Λιτοχώρου που θα μπορούσαμε να επισκεφθούμε.

Η απάντηση τους μας άφησε άναυδους. Το Λιτόχωρο φημίζεται για την Ναυτική του παράδοση και για το Ναυτικό του Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στον δεύτερο όροφο του Δημαρχείου.

Νιώσαμε έκπληξη και  παράπονο ως καταγόμενοι από την Αλεξανδρούπολη, μια παραθαλάσσια πόλη που ουσιαστικά αναπτύχθηκε από το λιμάνι, με τεράστια ναυτική ιστορία και με έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους της Ελλάδας.

Η αρχαία Μεσημβρία, ο Έβρος που ήταν πλωτός, τα ευρήματα πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων  μέχρι το Διδυμότειχο, τα σκαριά που έφεραν οι πρόσφυγες από τις χαμένες πατρίδες και η τέχνη του ψαρέματος είναι μέρος της ναυτικής  ιστορίας της Θράκης.

Έχουμε χρέος να στηρίξουμε αυτή την όμορφη προσπάθεια διάσωσης της μνήμης , και καταγραφής της ιστορίας και να την προβάλουμε για να την μάθουν οι σημερινοί και οι επόμενοι .

Για τους παραπάνω λόγους χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι ιδρυτικό μέλος  του νεοσύστατου σωματείου φίλων υδάτινης ιστορίας Θράκης. Προτείνω το σωματείο να αναλάβει την πρωτοβουλία και να προχωρήσει στην ίδρυση Μουσείου Υδάτινης ιστορίας Θράκης.

Ως ιδανικό χώρο που θα μπορεί να στεγάσει το Μουσείο προτείνουμε να είναι  μία εκ των αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι.

Θεωρούμε ότι με την πρόταση μας θα αξιοποιηθεί ο χώρος με τους καλύτερους  όρους και ταυτόχρονα θα δημιουργηθεί  ένα σοβαρό πολιτιστικό και τουριστικό προϊόν για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης!

 

Γιάννης Παπαβλασακούδης

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξανδρούπολης

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

 

Στα παρακάτω μπορεί να δει κανείς τους χώρους της έκθεσης γυρίζοντας 360 μοίρες μέσα στο χώρο.

Μουσείο αλιείας, Παλαμός, Τζιρόνα 360

Spain fishing museum 360

Museo dei Pescatori

The Tuna FISHING MUSEUM

Museo della pesca 1

Museo della pesca 2

Scottish Fisheries Museum

Ειδική εφαρμογή θα γνωστοποιεί στο Δήμο τα προβλήματα των σχολείων

Το εργαλείο παρουσίασε στους διευθυντές των σχολείων ο Δήμος Ηρακλείου

Μια πρωτοποριακή ειδική εφαρμογή για τη σωστή διαχείριση και την άμεση ενημέρωση των προβλημάτων που υπάρχουν στα σχολεία, δημιούργησε ο Δήμος Ηρακλείου.

Το εργαλείο παρουσίασαν στους διευθυντές των σχολείων, στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης», στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που δημιούργησε την εφαρμογή Γιάννης Χαραλαμπάκης, παρουσία και του δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού.

Η εφαρμογή αναμένεται να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την 1η Απριλίου 2019. Από εκεί και πέρα η υποβολή των αιτημάτων από τα σχολεία, θα γίνεται αποκλειστικά μέσω αυτής, δίνοντας τη δυνατότητα στην Δ/νση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας του δήμου να απαντά άμεσα στα αιτήματα που λαμβάνει, τα οποία θα δρομολογούνται αυτόματα. Οι διευθυντές των σχολείων θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ενημερωθούν μέσα από την εφαρμογή για την πορεία διεκπεραίωσης ενός αιτήματος, χωρίς να χρειάζεται να καλέσουν την αρμόδια υπηρεσία.

Τα οφέλη από την χρήση της εφαρμογής «Citizenapp Schools» για τον δήμο, όπως επισημάνθηκε, θα είναι η καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας υποβολής προβλημάτων, η εξοικονόμηση χρόνου του προσωπικού για την καταγραφή, καθώς τα αιτήματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα σχολεία. Επίσης θα υπάρχει και καλύτερη τεκμηρίωση των αιτημάτων, καθώς κατά την υποβολή ενός αιτήματος θα μπορούν να επισυνάπτονται φωτογραφίες και σχετικά έγγραφα, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου. Επιπλέον για το Δήμο θα υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης των αιτημάτων, και προγραμματισμός εργασιών των συνεργείων αλλά και καλύτερος προγραμματισμός σε επίπεδο Υπηρεσίας: Για την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των αιτημάτων υπάρχει ειδικό dashboard, στο οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες όλα τα αιτήματα, κατηγοριοποιημένα, ανά κατάσταση, ανά σχολείο, καθώς και παρουσίαση σε χάρτη.

Όσον αφορά τα σχολεία, θα έχουν άμεση ενημέρωση για την κατάσταση των αιτημάτων, ενώ θα υπάρχει μείωση μετακινήσεων και εξοικονόμηση χρόνου, αλλά και πλήρες ιστορικό αιτημάτων.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μετά την επιτυχία της εφαρμογής “Δημότης Ηρακλείου”, την οποία χρησιμοποιούν όλο και περισσότεροι χρήστες προκειμένου να μας ενημερώνουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δημιουργήσαμε ακόμα μια εφαρμογή, η οποία ευελπιστούμε ότι θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και για τους διευθυντές των σχολείων αλλά και για τις υπηρεσίες μας. Με μεθοδικότητα και σχεδιασμό, αξιοποιούμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία προς όφελος των δημοτών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Επίσκεψη του Γιάννη Ζαμπούκη στον Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης κ. Παναγιώτη Καρτάλη

Επίσκεψη στον Αστυνομικό Διευθυντή Αλεξανδρούπολης κ. Παναγιώτη Καρτάλη, πραγματοποίησε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης με συνεργάτες του υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης  «Δήμος για Όλους- Πρώτα Εσύ».

Στην συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τις διαθέσιμες υποδομές,  τις συνθήκες λειτουργίας,  και την προοπτική  στέγασης των υπηρεσιών σε νεο υπερσύγχρονο Αστυνομικό Μέγαρο εκτός του κέντρου της πόλης.

Ο κ. Γιάννης Ζαμπούκης εξήρε το σπουδαίο κοινωνικό έργο που προσφέρουν με υπερβάλλοντα ζήλο  οι αστυνομικοί  στην τοπική μας κοινωνία.

 

Ο Χρήστος Τσάνταλης, υποψήφιος με την παράταξη Δήμος Για Όλους – Πρώτα Εσύ, απαντά σε ερωτήσεις του alexpoli.gr

Είναι μουσικός με συμμετοχή στο συγκρότημα ΙΝΚ που πλέον έχει ξεφύγει από τα Ελληνικά δεδομένα και απασχολεί την διεθνή μουσική σκηνή , αλλά είναι και δικηγόρος στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Χρήστος Τσάνταλης στις προσεχείς Δημοτικές εκλογές θέλει να υπηρετήσει τον τόπο του και τους συνδημότες του , συμμετέχοντας στον συνδιασμό “Δήμος για όλους” του Γιάννη Ζαμπούκη.

Δέχθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις που του θέσαμε για αυτήν την συμμετοχή του , αλλά και τους στόχους που βάζει:

Χρήστο Τσάνταλη στις εκλογές του Μαΐου με την παράταξη «Δήμος για όλους» και με τον Γιάννη Ζαμπούκη. Γιατί;

«Συμπαρατάχθηκα με τον Γιάννη Ζαμπούκη επειδή πρώτα από όλα τον γνωρίζω σαν άνθρωπο, είμαστε καλοί φίλοι και συνάδελφοι.

Τα δείγματα γραφής τα έχει δείξει στην κοινωνία μας ως επαγγελματίας και σε εμάς τους δικηγόρους ως πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο έχει δύο εξαιρετικές θητείες.

Είναι τελειομανής και θεωρώ πως έχει τις δυνατότητες και το όραμα να γίνει ο επόμενος δήμαρχος».

Αν σε ρωτούσα πιο είναι το αντικείμενο που θέλεις να ασχοληθείς πιο έντονα…

«Ως προς εμένα θεωρώ πως είμαι στην κατάλληλη ηλικία για να προσφέρω με τις γνώσεις μου όπου χρειαστεί.

Είναι γνωστή η ενασχόλησή μου με την μουσική και η αγάπη μου για την πόλη, όσα λιμάνια, όσους σταθμούς και θάλασσες και αν γύρισα η καρδιά μου ανήκει εδώ.

Οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο τουρισμός είναι τομείς στους οποίους μπορώ να ανταπεξέλθω καλύτερα.

Στην παράταξη δημιουργήθηκαν ανάλογες ομάδες οι οποίες διαμορφώνουν κ το πρόγραμμά μας, δεν μπορείς να τα γνωρίζεις όλα..δεν θα είχε νόημα άλλωστε».

Τι θα μπορούσε να γίνει για τον πολιτισμό.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι στους οποίους θα μπορούσαν να γίνουν ακόμα και διεθνείς διοργανώσεις, το όραμά μου για τον πολιτισμό της πόλης έχει να κάνει με κάτι μεγάλο που θα  δώσει ταυτότητα και θα εδραιώσει τη δυναμική στα πρωτογενή μας πλεονεκτήματα. Είμαστε λιμάνι η δύναμή μας είναι η θάλασσα.

Δεν μας έλειψε ποτέ όμως η ποιότητα αλλά και η ιστορία, η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη καλλιτεχνικής δημιουργίας, ποίημα από μόνη της, βλέπω μια εσωστρέφεια τα τελευταία χρόνια.

Αν αρχίσω να απαριθμώ μέρη και όσα σκέφτομαι θα χρειαστώ πολύ από το χώρο σας. Ενδεικτικά να αναφέρω τα Λουτρά, τους Αγίους Θεοδώρους, την ανεκμετάλλευτη παραλία του Απαλού και φυσικά δράσεις σε κάποιο χώρο του λιμανιού της πόλης.

Φυσικά υπάρχουν και εκείνα τα κουφάρια στη βιομηχανική περιοχή Άβαντα που θα μπορούσαν να γίνουν κάτι.

Το αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στις ιστορικές τοποθεσίες των Φερών, Τραϊανούπολης υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα σωστά προγράμματα, βούληση χρειάζεται».

Η μεγάλη σου αγάπη η μουσική;

«Για τους μουσικούς θα ήθελα να δω κάποια στιγμή το σπίτι του μουσικού, δημιουργία ενός χώρου στον οποίο θα γίνονται συνεργασίες, ηχογραφήσεις και αν είναι δυνατόν συναυλίες.

Μια κοινότητα δημιουργίας και τεχνών, μουσική σημαίνει πολιτισμός, είναι η παγκόσμια γλώσσα.

Πρέπει να αποτυπωθεί, σταματά τον χρόνο ίσως να νικά και τον θάνατο.

Όλες οι μεγάλες σκηνές παγκοσμίως δημιουργήθηκαν κάπως έτσι.

Με ομόνοια και εξωστρέφεια».

Τι λάθη έχει κάνει η παρούσα Δημοτική αρχή;

«Τα δείγματα της υπάρχουσας δημοτικής αρχής τα έχουμε βιώσει όλοι στο πετσί μας, νομίζω πως μας απομόνωσε περισσότερο από ποτέ.

Πέρα από έναν συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων δε νομίζω πως υπάρχει ιδιαίτερη συμπάθεια, αυτό αφουγκράζομαι και ακούω  από τους συμπολίτες μας.

Κούρασε όλος αυτός ο εγωισμός και ο ναρκισσισμός δε γίνεται σε τρεις προτάσεις να λες δέκα φορές εγώ..σημαίνει πως δεν κοίταξες ποτέ πραγματικά γύρω σου».

Μπορεί ο τουρισμός να αλλάξει την οικονομική πορεία αυτού του τόπου;

«Ως προς τον τουρισμό νομίζω πως έχουμε μεγαλύτερη τύχη με τις γειτονικές Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, όσο για τα καραβάνια των Ρώσων ακόμα έρχονται…»

Υπάρχει και θέμα ανανέωσης….

«Χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν δεν θέλω να γίνω επαγγελματίας πολιτικός, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την πόλη και ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα.

Υπάρχει κόσμος που δεν έχει αποδείξει τίποτα απολύτως σε πραγματικές συνθήκες και στην πραγματική ζωή.

Δε γεννήθηκε κανείς πολιτικός, αυτό μας διέλυσε σαν κράτος και μας αλλοτρίωσε ως κοινωνία, οι διορισμένοι.

Υπάρχει μεγάλος θυμός και κυρίως στη νεολαία την οποία μπορώ να καταλάβω, βιώνουμε διαρκώς μια αδικία. Πρέπει να μπουν νέα πρόσωπα στον χώρο και στα κοινά.

Ότι δεν αλλάζει βαλτώνει.

Γνωρίζω πολλά ταλαντούχα και δημιουργικά άτομα που αν και δεν εγκατέλειψαν τη χώρα είναι πολύ μακριά από την πολιτική. Αυτό σημαίνει κάτι.

Οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη και επικρατεί απαξίωση, τους λόγους φυσικά τους ξέρουμε πολύ καλά όλοι.

Τα μνημόνια υπήρξαν καταλύτης, πιστεύω πως αν δεν μπει και τώρα νέος κόσμος, αν δεν αλλάξουν τα παλιά συνθήματα δεν υπάρχει σωτηρία.

Στην αντιπολίτευση λες συνήθως ότι θέλεις αυτό που μου αρέσει στην παράταξή μας είναι πως δεν τάζουμε όπως κάνανε οι προηγούμενοι.

Το ανέφικτο δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως τελειωμένη υπόθεση.

Πολλοί ζούνε στο δικό τους φανταστικό κόσμο, βλέπουν έργα πνοής και εργοτάξια, η πραγματικότητα είναι άλλη.

Αντί να λύσουν δημιουργούν προβλήματα».

Ανήκεις κάπου πολιτικά ή καλύτερα κομματικά;

«Δεν ανήκω σε κάποιον πολιτικό χώρο, ξέρω πολύ καλά πως δεν μου αρέσει ο φανατισμός τον οποίο θεωρώ ανοησία σε όλες τις μορφές του.

Μεγάλωσα σε μια δημοκρατική οικογένεια, μου έμαθαν να σέβομαι τους πάντες και κυρίως τον εαυτό μου.

Υπάρχουν πολλά αξιόλογα πρόσωπα τα οποία αναγκάζονται να ενδυθούν ότι τους επιβάλει ο κομματικός τους μηχανισμός.

Προτιμώ να βλέπω σφαιρικά τα πράγματα και να είμαι ειλικρινής.

Πως λοιπόν μπορεί να είναι ελπίδα και λύση κάτι που μας έχει φέρει έως εδώ.

Ο καθένας κάνει τον αγώνα του όπως νομίζει και όπως του αρμόζει, εγώ έμαθα να μιλώ ευθέως και να εννοώ όλα όσα λέω.

Μέσα από τον διάλογο γίνεται η ζύμωση των ιδεών και υπάρχει η ελπίδα, τα προσωποπαγή σχήματα αποτυγχάνουν, έχει αποδειχτεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Με συγκινούσαν πάντα περισσότερο οι αγωνιστές δεν μου αρέσει ο νεποτισμός και η οικογενειοκρατία, οι καθημερινοί ήρωες είναι πραγματικοί οι λοιποί συνήθως εκμεταλλεύονται τους άθλους και τον κόπο τους.

Στην τοπική αυτοδιοίκηση ευτυχώς μπορείς να επιλέξεις πρόσωπα που γνωρίζεις, ξέρεις από πού ξεκίνησαν και με τι χαρακτήρες έχεις να κάνεις».

Πηγή: alexpoli.gr

Επίσκεψη του Γιάννη Ζαμπούκη και συνεργατών του στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης

Χρήσιμη και ενημερωτική ήταν η επίσκεψη του Υποψηφίου Δημάρχου Αλεξανδρούπολης  Γιάννη Ζαμπούκη και συνεργατών του στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης.

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα, απόψεις και   ιδέες όπως η επαναδημιουργία πολιτιστικής επιχείρησης στον Δήμο, η ένταξη των φιλαρμονικών του Δήμου στο Ωδείο, η δημιουργία θέσεων διδασκαλίας για όλα τα μουσικά όργανα, η επαναλειτουργία τμημάτων αγγειοπλαστικής και βιτρώ, η δημιουργία δημοτικού στούντιο ηχογραφήσεων   κ.α.

Επίσης εκφράστηκε η πρόταση και η επιθυμία κάθε Κυριακή πρωί η φιλαρμονική του Δήμου να γεμίζει μελωδίες στα πάρκα της Πόλης.

Ο Γιάννης Ζαμπούκης συνεχάρη την κυρία Μερόπη Κολλάρου για την σπουδαία καλλιτεχνική της πορεία και την μεγάλη της προσφορά στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης.

1 2 3 4 5 16