Τα προβλήματα και οι προοπτικές του Πρωτογενούς τομέα καταγράφηκαν μετά από διαβούλευση με συμπολίτες μας που έχουν επενδύσει την ζωή τους στην Αγροτική Οικονομία και διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία και σαφή άποψη για τον τρόπο που πρεπει να πορεύεται μια Δημοτική αρχή στον τομέα αυτό.

Τα σημεία εστίασης προσοχής είναι:

● Γεωργία – Φυτική Παραγωγή – Μείωση κόστους παραγωγής – Αύξηση ανταγωνιστικότητας.
● Αναδιάρθρωση καλλιεργειών.
● Νέες καλλιέργειες – Αρωματικά φυτά
● Συμβουλευτική – Εκπαίδευση – Οργανωμενη τακτική ενημέρωση.
● Κτηνοτροφία – Αύξηση ζωικού κεφαλαίου – Σφαγείο – Αντιμετώπιση Ζωονόσων.
● Αλιεία – Κατασκευή Ιχθυαγοράς. Αναβάθμιση των υποδομών της Ιχθυόσκαλας.
● Δασικός πλούτος – Υλοτομία – Δασικοί Συνεταιρισμοί (Αισύμη, Άβαντας, Δορικό, Νίψα, Μελία) – Αναδασώσεις.
● Φυτοφάρμακα – Περιβαλλοντική συνείδηση – Εκπαίδευση.
● Ανταποδοτικά Αγωγού ΤΑΠ – Πέπλος – Υδροπονία.
● Νέοι Αγρότες
● Αγροτουρισμός