Τα προβλήματα και οι προοπτικές του Πρωτογενούς τομέα καταγράφηκαν μετά από διαβούλευση με συμπολίτες μας που έχουν επενδύσει την ζωή τους στην Αγροτική Οικονομία και διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία και σαφή άποψη για τον τρόπο που πρέπει να πορεύεται μια Δημοτική αρχή στον τομέα αυτό.

Θέτουμε ως προτεραιότητα τη στήριξη του αγροτικού πληθυσμού του Δήμου, γιατί πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της περιοχής, εκτός των άλλων, περνάει υποχρεωτικά και μέσα από την ανασυγκρότηση του Αγροτικού Τομέα και τη στήριξη των αγροτικών προϊόντων της περιοχής.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ποιοτικού και βιώσιμου γεωργικού και κτηνοτροφικού μοντέλου μέσα από:

 • την ενίσχυση των δυναμικών καλλιεργειών, όπως δενδρώδεις, αμπελώνες, αρωματικά, κηπευτικά,
 • την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας,
 • την δημιουργία θερμοκηπιακών μονάδων μέσα από την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου και του φυσικού αερίου,
 • την δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων που θα αξιοποιούν τα εργαλεία της ευφυούς γεωργίας/κτηνοτροφίας και θα επενδύουν στην κυκλική οικονομία, και
 • την προώθηση των τοπικών μας προϊόντων (λάδι,  κρασί,  αλιεύματα, αρωματικά φυτά, κηπευτικά, κτηνοτροφικά προϊόντα) τόσο σε αγορές του εξωτερικού όσο και στην τοπική αγορά μέσα από την ανάδειξη της πλούσια παραδοσιακής κουζίνας.

Για αυτούς τους λόγους, εμείς εστιάζουμε στους παρακάτω άξονες:

 1. Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας

Η καλή κατάσταση του αγροτικού δικτύου για να μπορούν να πηγαίνουν οι αγρότες/ κτηνοτρόφοι στους χώρους εργασίας τους (χωράφια, κτηνοτροφικές μονάδες) αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. Δυστυχώς, η σημερινή κατάσταση στην αγροτική οδοποιία σε όλη την περιοχή του Δήμου μας δεν είναι απλώς τραγική αλλά και επικίνδυνη, ειδικά μετά από βροχές και άλλα καιρικά φαινόμενα,  η πρόσβαση είναι σχεδόν απαγορευτική!

Συνεπώς, η διάνοιξη και συντήρηση των δρόμων ώστε αυτοί να παραμένουν σε καλή κατάσταση είναι ένα ουσιαστικό ζήτημα που πρέπει να λυθεί.

Γι αυτό, εμείς θα προβούμε στις παρακάτω ενέργειες:

 • Την επιδιόρθωση (μέσα από συμβάσεις με εργολάβους) των κεντρικών οδών, σύμφωνα με επιστημονικές μεθόδους, και όχι απλώς με πασαλείμματα.
 • Την συνεχή παρουσία των μηχανημάτων του Δήμου για συντήρηση/ επιδιόρθωση των δρόμων, όπου προκύπτει ανάγκη και όχι μέσα από πελατειακές σχέσεις. Αυτό φυσικά σημαίνει επίσης ότι τα μηχανήματα του Δήμου θα συντηρούνται τακτικά ώστε να είναι πάντα σε ετοιμότητα, και όχι όπως σήμερα όπου τα περισσότερα είναι παρατημένα. 
 • Την οριοθέτηση και τον καθαρισμό των ρεμάτων Μέγα Ρέμα, Ρέμα Ειρήνη και Ρέμα Ιτέας που μπορεί να φέρει μεγάλο απόθεμα αδρανών υλικών ως υλικό για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας.
 • Ενημέρωση στους χρήστες των αγροτικών οδών για την σωστή τους χρήση με στόχο την ευκολότερη συντήρησή τους στο μέλλον.
 1. Βελτίωση Αρδευτικού Δικτύου

Η άρδευση είναι ζωτικής σημασίας για τις καλλιέργειες. Χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει παραγωγή. Δυστυχώς, οι παρεμβάσεις σε αυτό τον τομέα σήμερα είναι μηδαμινές. Η ειρωνεία εδώ είναι ότι είμαστε η περιοχή με το πλουσιότερο υδάτινο δυναμικό, αλλά με το μικρότερο ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων στην Περιφέρεια!

Αναγνωρίζοντας την σημασία της αξιοποίησης του νερού για την τόνωση της αγροτικής δραστηριότητας, το σχέδιό μας περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

 • Αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου για όλες τις αγροτικές περιοχές του Δήμου Αλεξανδρούπολης.
 • Προώθηση της μελέτης για το αρδευτικό του Πετάλου για την εύρεση χρηματοδοτικού προγράμματος για την υλοποίησή του.
 • Υλοποίηση ενός προγράμματος κατασκευής μικρών υδροταμιευτήρων.
 • Ενέργειες για την αξιοποίηση του φράγματος της Καβησού και για την επαναδιεκδίκηση του φράγματος της Ιτέας.
 1. Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών

Η στροφή από τις εκτατικές καλλιέργειες (σιτάρι, βαμβάκι κλπ) σε νέες και δυναμικές, υψηλής στρεμματικής προσόδου και εντάσεως εργασίας και με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως οι δενδρώδεις, το επιτραπέζιο αμπέλι, τα κηπευτικά κλπ, αποτελεί ένα στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί.

Εμείς θα υποστηρίξουμε μια τέτοια αλλαγή μέσα από βοηθητικές ενέργειες για τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, προτείνουμε: 

 • Την εκπόνηση μελέτης για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, που θα προτείνει τις καλλιέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή (εδαφοκλιματολογικές συνθήκες) και που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον (εξαγωγές).
 • Ενημερωτικές δράσεις, όπως ημερίδες και επιμορφωτικά ταξίδια, προκειμένου οι αγρότες να αποκτήσουν γνώση και εμπειρίες βλέποντας από κοντά πετυχημένα παραδείγματα σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και το εξωτερικό.
 • Θεματικές ημερίδες και συνέδρια για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχέσεων μεταξύ παραγωγών και εταιριών μεταποίησης, χονδρεμπόρους, αλυσίδες σουπερμάρκετ κλπ (στη βάση της συμβολαιακής γεωργίας).
 1. Ενίσχυση της Κτηνοτροφίας

Αναγνωρίζοντας την σημασία για την ευρύτερη περιοχή των Φερών για την τοπική ανάπτυξη, η περεταίρω ενίσχυση του κλάδου αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα.

Η μελλοντική λειτουργία του δημοτικού σφαγείου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη αλλά από μόνη της δεν επαρκεί για την τόνωση της κτηνοτροφίας. Θα πρέπει παράλληλα να γίνουν κάποιες ενέργειες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

Αναλυτικά, αυτές περιλαμβάνουν:

 • Την Δημιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων

Πρόκειται για οριοθετημένες κτηνοτροφικές ζώνες στις οποίες υπάρχει η απαραίτητη υποδομή για τη καλύτερη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή καλύτερες συνθήκες εργασίας, μείωση του κόστους, προστασία του περιβάλλοντος και καλύτερη αξιοποίηση των βοσκοτόπων, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, βελτίωση των συνθηκών για τα εκτρεφόμενα ζώα, και αναβάθμιση του αγροτικού τοπίου. Η θέση του κτηνοτροφικού πάρκου προτείνεται να είναι στην περιοχή που βρίσκεται το υφιστάμενο σε μη λειτουργία κτηνοτροφικό πάρκο, ή/και στην περιοχή κτηνοτροφικής πύκνωσης «Τσάι Μπαϊρα».

Για την δημιουργία του θα συσταθεί φορέας υπό την αιγίδα του Δήμου που θα αναλάβει και την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών, όπως η οδική πρόσβαση, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτρισμός και διαχείριση αποβλήτων για τις μονάδες που θα εγκαθίστανται εντός του πάρκου.

Σίγουρα είναι ένα μεγάλο και φιλόδοξο εγχείρημα, εντούτοις, είναι ένα σημαντικό βήμα που θα βάλει την κτηνοτροφία μας σε γερά θεμέλια για το μέλλον. 

 • Την Βελτίωση Βοσκοτόπων

Για την βελτίωση των βοσκοτόπων στην περιοχή θα εκπονηθεί μελέτη βοσκοϊκανότητας καθώς και ένα σχέδιο διαχείρισης για την περιοχή του Δέλτα.

Η πρώτη θα αναλύσει την δυνατότητα των βοσκοτόπων και θα υπολογίσει τον μέγιστο αριθμό ζώων που μπορούν να βόσκουν ανά εκτάριο, ενώ το διαχειριστικό σχέδιο θα περιλαμβάνει μέτρα και ενέργειες για να ενισχυθεί η κατάσταση των βοσκοτόπων, και να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των εκτρεφόμενων ζώων.

Ενδεικτικά κάποια μέτρα που θα περιλαμβάνονται αφορούν:

 • Μέτρα βελτίωσης βοσκήσιμης ύλης (όπως εναλλαγή περιοχών βόσκησης).
 • Καθαρισμός περιοχών όπου η βλάστηση έχει πυκνώσει ώστε να μην προκαλεί δυσκολίες στα ζώα (όπως τραυματισμούς, απώλειες ενωτίων κλπ).
 • Ζώνες ανάπτυξης κτηνοτροφικών φυτών.
 • Εντοπισμός σημείων για κατασκευή χώρων παραμονής των ζώων (σκέπαστρα) και ποτίστρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κτηνοτρόφου. 

Τα οφέλη από τα παραπάνω μέτρα είναι πολλά και αφορούν: α) την μείωση του κόστους εκτροφής των ζώων (καθώς αυτά θα τρέφονται για περισσότερο διάστημα από την φύση και συνεπώς θα μειωθεί η ποσότητα ζωοτροφών), β) την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, και γ) τη εισαγωγή νέων κτηνοτρόφων στο επάγγελμα.

 • Προγράμματα κατάρτισης για τους κτηνοτρόφους. γύρω από νέες μορφές συνεργασίας (συστέγαση εκμεταλλεύσεων), και μεθόδους αύξησης της αξίας των προϊόντων (συσκευασία, brand, νέα προϊόντα).   
 • Υποστηρικτικές ενέργειες, σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ, για την πιστοποίηση ως ΠΟΠ/ΠΓΕ των δύο βασικών προϊόντων, του μοσχαρίσιου και του αιγοπρόβειου κρέατος της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα.     
 1. Αξιοποίηση της Γεωθερμίας και του Φυσικού Αερίου

Η αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Άνθειας-Αρίστηνου καθώς και του δικτύου φυσικού αερίου μπορεί πραγματικά να «απογειώσει» τον αγροτικό τομέα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για απασχόληση και επενδύσεις στην γεωργία.

Εμείς στοχεύουμε στην δημιουργία βιώσιμων μονάδων (θερμοκήπια συμβατικά ή που θα χρησιμοποιούν την μέθοδο της υδροπονίας) που θα χρησιμοποιούν την προσφερόμενη ενέργεια για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής αξίας.

Ειδικότερα, προτείνουμε:

 • Για το Γεωθερμικό Πεδίο θα επισπεύσουμε την χρήση του ζεστού νερού για όλες τις μορφές της πρωτογενούς παραγωγής, μέσα από ένα σχέδιο διαχείρισης (δυναμικό του γεωθερμικού πεδίου, τιμολόγηση, λειτουργία κλπ). Επιπλέον, θα θεσπιστούν κίνητρα για την εγκατάσταση θερμοκηπιακών μονάδων, με έμφαση στα συλλογικά σχήματα.
 • Για το Φυσικό Αέριο, στοχεύουμε στην δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδέει τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στους Κήπους, με γεωργικές εκμεταλλεύσεις θερμοκηπιακού τύπου ή θερμαινόμενων καλλιεργειών (λ.χ. θερμαινόμενο σπαράγγι).     

6. Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας

Η κυκλική οικονομία βασίζεται στην αξιοποίηση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών (βιομάζα) και των κτηνοτροφικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας. Με άλλα λόγια, αυτό που μέχρι σήμερα πετιέται ή παραμένει στο χωράφι ή σε ένα βουστάσιο στην ουσία περιέχει ενεργειακή αξία και κατ’ επέκταση δημιουργεί κέρδη. Συνεπώς, η στροφή σε επενδυτικά σχέδια για την κυκλική οικονομία θα μπορέσει να αναζωογονήσει την αγροτική οικονομία.

Πρότασή μας είναι η λειτουργία δύο μονάδων, μία για συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας από βιομάζα στην περιοχή της Τραϊανούπολης (δυναμικότητας περίπου 0,5 MW) και μία μονάδα βιοαερίου στις Φέρες (0,5 MW). Οι μονάδες αυτές, εκτός από ένα συμπληρωματικό εισόδημα για αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα από την πώληση των υπολειμμάτων/αποβλήτων, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας μέσα στις μονάδες αυτές και έσοδα για τους μετόχους της εταιρίας που μπορεί αν είναι και οι ίδιοι οι παραγωγοί (π.χ. μέσα από τη σύσταση μιας Ενεργειακής Κοινότητας).

Επιπλέον, η πρώτη μονάδα θα συμβάλλει και στον καθαρισμό των δασικών περιοχών από συσσωρευμένες ποσότητες υπολειμμάτων που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές.

Στην μονάδα αξιοποίησης κτηνοτροφικών αποβλήτων, εκτός από την παραγόμενη ενέργεια, θα παράγεται επίσης ως παραπροϊόν κοπριά που θα μπορεί να πωληθεί ως οργανικό λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό.

Για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται πρώτα η εκπόνηση δύο μελετών:

 • Μια μελέτη καταγραφής της διαθέσιμης βιομάζας από υπολείμματα καλλιεργειών και από δασικά υπολείμματα της ευρύτερης περιοχής, που θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για την χωροθέτηση της μονάδας και σχέδιο λειτουργίας της (μια τέτοια πρόσφατα εκπόνησε και ο Δήμος Ορεστιάδας).
 • Μια μελέτη καταγραφής της διαθεσιμότητας σε πρώτες ύλες (κτηνοτροφικά απόβλητα, λάδια, κλπ) για την δημιουργία μονάδας βιοαερίου, επίσης με προτάσεις για την χωροθέτηση της μονάδας και σχέδιο λειτουργίας.

7. Ενίσχυση της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Ως Δημοτική Αρχή θα αναπτύξουμε ηλεκτρονική εφαρμογή για την διευκόλυνση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα.

Στόχος της εφαρμογής αυτής θα είναι η ένωση των στοιχείων όσο το δυνατόν περισσότερων υπηρεσιών (αρχαιολογία, πολεοδομία, δασαρχείο, υπηρεσία περιβάλλοντος, κλπ) ώστε όποιος θέλει να ιδρύσει μια επιχείρηση σχετική με τον πρωτογενή τομέα να έχει την δυνατότητα να κάνει χρήση αυτής της εφαρμογής για την συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων/εγγράφων αντί να ταλαιπωρείται πηγαίνοντας στην κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.

Για παράδειγμα εάν κάποιος αποφασίσει να ιδρύσει μια κτηνοτροφική μονάδα, χρειάζεται να πάρει βεβαιώσεις από πολεοδομία, αρχαιολογία, δασαρχείο, υπηρεσία περιβάλλοντος, κλπ. Με την χρήση της εφαρμογής, αυτός θα εισάγει τις συντεταγμένες του τεμαχίου, όπου θα του δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες λ.χ. σχετικά με το αν βρίσκεται ή όχι σε περιοχή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου. Στην περίπτωση που δεν ανήκει, η εφαρμογή του θα δίνει τη δυνατότητα να τυπώνει απευθείας την βεβαίωση της αρχαιολογίας. Αν η αρχαιολογία δεν έχει στοιχεία, θα μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση για την γνωμοδότηση της υπηρεσίας. Με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργεί η διαδικασία και για τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.    

8. Δημιουργία Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς

Η λαϊκή αγορά είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός που δίνει την δυνατότητα εφοδιασμού των δημοτών με βασικά προϊόντα διατροφής (φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέας κλπ) κατευθείαν από το χωράφι. Από την άλλη πλευρά, δίνεται η δυνατότητα στους τοπικούς παραγωγούς να διοχετεύσουν τα προϊόντα τους κατευθείαν στον καταναλωτή.

Για την ενίσχυση του θεσμού αυτού αλλά και για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών για προμήθεια φρέσκων τροφίμων σε καθημερινή βάση, προτείνουμε την δημιουργία μιας σκεπαστής Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς, η οποία θα φιλοξενεί ντόπιους παραγωγούς και εμπόρους. Μέσα από αυτή, ο κάθε παραγωγός και έμπορος θα μπορεί να πουλάει τα προϊόντα του, όσες φορές την εβδομάδα επιθυμεί, αντί μόνο για δυο φορές την εβδομάδα που ισχύει σήμερα με τις δύο λαϊκές (Πέμπτη, Σάββατο).

Η Κεντρική Δημοτική Αγορά έχει πολλά οφέλη, όπως:

 • H προστασία των παραγωγών και των εμπορευμάτων τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (καύσωνες, βροχή κλπ),
 • Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών-δημοτών.
 • Η ενίσχυση της εικόνας της πόλης, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για τους δημότες και ένα πόλο έλξης για τους τουρίστες (όπως συμβαίνει σε άλλες πόλεις), όπου ο καθένας θα μπορεί άνετα να κάνει την βόλτα του μέσα σε αυτή χωρίς το άγχος του καιρού ή του κυκλοφοριακού.
 • Η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και την βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος.

Σε ό,τι αφορά το μηνιαίο μίσθωμα ενός χώρου στην Αγορά, αυτό θα καθοριστεί με τρόπο ώστε το ύψος του να καλύπτεται πλήρως από τα οφέλη που θα προκύπτουν από την συμμετοχή του κάθε παραγωγού-εμπόρου σε αυτή. 

Σχετικά με τον χώρο εγκατάστασής, ο χώρος που συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα είναι οι αποθήκες της ΚΥΔΕΠ. Η επίλυση των προβλημάτων που συνοδεύουν αυτόν το χώρο και η εξεύρεση λύσης ικανοποιητικής για όλους, αποτελεί για εμάς δέσμευση.

Οι δημότες-καταναλωτές και οι παραγωγοί/έμποροι μας δικαιούνται να αποκτήσουν μια δημοτική αγορά αντάξια των προσδοκιών τους!

9. Συνεργασίες με Φορείς που εμπλέκονται στον Πρωτογενή Τομέα

Σε όλη αυτή την προσπάθεια, ρόλο πρέπει να έχουν όλοι οι φορείς που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα, δηλαδή το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ. (επιστημονική γνώση), η Δημοσυνεταιριστική (τεχνική στήριξη) καθώς και άλλοι φορείς όπως τα Κ.Ε.Κ. και το Γραφείο Δια Βίου Μάθησης (εκπαίδευση και κατάρτιση).

Περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου αγροτικοί συνεταιρισμοί, πανεπιστήμια και δημόσιοι φορείς συνεργάζονται πάνω σε ζητήματα καλλιέργειας/εκτροφής, οργάνωσης μονάδων και προώθησης προϊόντων, είναι παραδείγματα επιτυχούς συνεργασίας.

Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει και άλλες ενέργειες όπως η δημιουργία διετών δομών εκπαίδευσης πάνω σε θέματα γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής υπό τη σκέπη του πανεπιστημίου. Η περιοχή των Φερών πληροί τις προϋποθέσεις ώστε αυτός ο θεσμός να πάρει σάρκα και οστά στο μέλλον, που μπορεί να φέρει πολλαπλά οφέλη για την περιοχή.

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται η επανεργοποίηση του θεσμοθετημένου Συμβούλιου Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο, μεταξύ των άλλων, θα αναλάβει και τον συντονισμό των ενεργειών με τους φορείς αυτούς εκ μέρους του Δήμου για τον σχεδιασμό και την στρατηγική για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της περιοχής μας.

10. Στήριξη νέων Αγροτών / Συλλογικών Σχημάτων

Στόχος μας είναι η στήριξη των νέων ανθρώπων που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα καθώς και των συλλογικών σχημάτων, στο πνεύμα «η ισχύς εν τη ενώσει».

Γι αυτό προτείνουμε, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα:

 • Θα διαθέσουμε δημοτικές εκτάσεις και θα δημιουργήσουμε κίνητρα για νέους αγρότες και κτηνοτρόφους.
 • Θα στηρίξουμε τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις Ομάδες Παραγωγών (ν.43854/2016) για την παραγωγή και διάθεση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από μικρούς παραγωγούς.
 • Θα διευκολύνουμε την δημιουργία συνεταιρισμών μέσα από την διεκδίκηση για μείωση του ελάχιστου αριθμού ατόμων από τους 20 στους 10 για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και από τους 10 στους 5 που απαιτείται για έναν Αλιευτικό Συνεταιρισμό ή έναν Αγροτικό με μέλη αποκλειστικά καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων.
 • Θα προωθήσουμε τις τοπικές συμπράξεις με αγρότες (Συνεταιρισμούς, Ομάδες κλπ) για να δημιουργήσουμε Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.), ένας νέος θεσμός που έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών από επιχειρήσεις, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν. Με τις συμπράξεις αυτές μειώνεται σημαντικά το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας άρα και το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.

11. Στήριξη της Αλιείας

Η αλιεία αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα για την περιοχή, που απασχολεί πολλές οικογένειες που τροφοδοτούν την τοπική αγορά με φρέσκα, υψηλής ποιότητας, ψάρια και λοιπά θαλάσσια είδη.

Για την στήριξη αυτού του τόσο σημαντικού κλάδου, δεσμευόμαστε για την κατασκευή της Ιχθυαγοράς το συντομότερο δυνατόν, ώστε να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει τον κλάδο και να δώσει μια νέα ώθηση στην οικονομική αυτή δραστηριότητα.

Επιπλέον, στα σχέδιά μας είναι και η αναβάθμιση των υποδομών της Ιχθυόσκαλας, ένα πάγιο αίτημα των συνδημοτών αλιέων μας.