Η Αλεξανδρούπολη στο περιβάλλον της διεθνούς οικονομίας 

 

Η θέση του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη νέα γεωγραφία είναι προνομιακή διότι  συγκεντρώνει σημαντικές υποδομές, ώστε να αναδειχθεί  σε κόμβο διεθνών δικτύων. Μια τεράστια αγορά 20 εκατομμυρίων βρίσκεται σε απόσταση μόνο 300 χιλιομέτρων ανατολικά της. Στο Βορρά δύο χώρες της Ε.Ε. μας συνδέουν οδικώς απευθείας με τα κέντρα της Ευρώπης και εμείς τις συνδέουμε με τη Μεσόγειο, μέσω του λιμανιού μας, παρακάμπτοντας τα Δαρδανέλια.

Η  Αλεξανδρούπολη έχει ένα μοναδικό προνόμιο στη Χώρα.  Είναι ο Δήμος που συγκεντρώνει όλα τα μέσα μεταφοράς (Εγνατία , Σιδηροδρομικός Σταθμός ,  Αεροδρόμιο  extra Schengen , Λιμένας) και μπορεί έτσι να διαχειριστεί ιδανικά υποδομές συνδυασμένων διευρωπαϊκών δικτύων.

Αυτά τα δίκτυα καθορίζουν τις αλλαγές, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και παράγουν πλούτο για τον Δήμο, εισοδήματα για τους εργαζόμενους και κοινωνικές υπηρεσίες για τους κατοίκους.

Με βάση το νέο ΓΠΣ, θα οργανώσουμε τις δυνάμεις της Πόλης, ώστε η Αλεξανδρούπολη, να προβάλλει ως Πόλη της Καινοτομίας και του Πολιτισμού και να λειτουργεί ως νέο Ελληνικό, Μεσογειακό Περιφερειακό Κέντρο της Ευρώπης στην Ανατολή.

Οι έξι στρατηγικοί στόχοι στο Σχέδιο Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου

  •  Πρώτη στρατηγική επιδίωξη μας είναι η αξιοποίηση της θέσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη Βαλκανική, στην Ευρώπη και τον Κόσμο, με ενεργοποίηση των σημαντικών υποδομών τις οποίες διαθέτει.  Η σύνδεσή της οδικώς και σιδηροδρομικώς με το Μπουργκάς θα αποτελέσει τα «Δαρδανέλια της Ξηράς», σα μια εναλλακτική   διαδρομή από τον Εύξεινο Πόντο στο Αιγαίο.
  • Δεύτερη στρατηγική επιδίωξη είναι η συστηματική δημιουργία περιβάλλοντος υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα των νέων, με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού περιβάλλοντος και δημιουργίας κέντρου στήριξης των επιχειρήσεων και των εξαγωγών. Καινοτομικές παρεμβάσεις στην Αγορά της πόλης και των μεγάλων οικισμών, ώστε να γίνει ελκυστική,  ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της.
  • Τρίτη στρατηγική επιδίωξη είναι η τουριστική ανάπτυξη η οποία αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο με την αξιοποίηση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Πόλης (συνεδριακός τουρισμός, πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός προορισμού και περιηγήσεων) και την αξιοποίηση του κόμβου των συνδυασμένων θαλάσσιων, οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών συγκοινωνιών. Ο πολιτισμός αποκτά αναπτυξιακό περιεχόμενο και συνδέεται με τον τουρισμό με εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου και με την ανάδειξη των μνημείων και της ιστορικής κληρονομιάς, όλων των περιόδων.
  • Τέταρτη στρατηγική επιδίωξη είναι η ενεργειακή  ανασυγκρότηση (Γεωθερμία, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Εφαρμογές στον  αγροτικό τομέα (Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, υδροπονία κλπ).
  • Πέμπτη στρατηγική επιδίωξη είναι οι δράσεις για την αειφόρο και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, (π.χ. ΔΕΛΤΑ του Έβρου), για τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής στην Πόλη με φροντίδα στην υγεία και στην υγιεινή. Ο νέος χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός  θα εξυπηρετεί τους στρατηγικούς στόχους, θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της πόλης, την  οικιστική ανάπτυξη, το κυκλοφοριακό, τους ελεύθερους χώρους και θα θωρακίσει το Δήμο της Αλεξανδρούπολης στο σύνολό του, από τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις της μεγέθυνσης . Σημαντική είναι επίσης η δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης των κρίσεων από ακραία φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές  κλπ).
  • Έκτη στρατηγική επιδίωξη είναι η καινοτομία και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους στρατηγικούς στόχους και τις εκατοντάδες επι μέρους δράσεις που προκύπτουν από αυτούς, αλλά και να παρέχουν στους δημότες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, με διαφάνεια και χαμηλό  κόστος.