Στον Δήμο για Όλους κυρίαρχος είσαι Πρώτα Εσύ. Έτσι θα το πετύχουμε:

 1. Δημιουργία Αντιδημαρχίας Οικισμών για τις καθημερινές ανάγκες  (πράσινο, αγροτική οδοποιία, ηλεκτροφωτισµός καθαριότητα).
 2. Τα Δημοτικά συμβούλια θα γίνονται εκ περιτροπής στις έδρες των παλιών Καποδιστριακών Δήµων (Αλεξανδρούπολη – Φέρες – Άνθεια – Αλεξανδρούπολη).
 3. Ζωντανή αναμετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων στο Δημοτικό ραδιόφωνο του Δήμου.
 4. Καθιέρωση μιας ημέρας τον μήνα ως ημέρα για «ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ» όπου ο Δήμαρχος σε ζωντανή σύνδεση συζητά με τους Δημότες προβλήματα, προτάσεις κλπ.
 5. Δημιουργία ειδικής υπηρεσίας Καινοτομίας – Τεχνολογίας (e-DIMOS) που θα ψηφιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό όλες τις υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών.
 6. Δημιουργία μόνιμης πλατφόρμας διαβούλευσης όπου θα αξιολογούνται και θα βαθμολογούνται οι προτάσεις όλων των Δημοτών ώστε να δρομολογούνται οι καλύτερες προς υλοποίηση.
 7. Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον Δημότη στην βάση της ολικής ποιότητας (TOTAL QUALITY SERVICES) με τον εκ των υστέρων τηλεφωνικό έλεγχο για την ποιότητα της παροχής υπηρεσίας προς τους δημότες (CALL BACK). Διαρκής παροχή εκπαίδευσης προϊσταμένων και υφισταμένων.
 8. Δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής των Δημοτών στις συνεδριάσεις βάσει προγραμματισμού και συγκεκριμένου χρόνου για συγκεκριμένα θέματα.
 9. Άμεση και ουσιαστική ενεργοποίηση του Συμβουλίου Νεολαίας. Ισχυρή υποστήριξη των Νέων για δράσεις με στόχους την διάκριση στους τομείς, Πληροφορικής, Μουσικής,  Αθλητισμού και άλλων νεανικών ενασχολήσεων.
 10. Αξιοποίηση του ΔΙΑΥΓΕΙΑ με την αυστηρή εφαρμογή κανόνων διαφάνειας όπου όλοι οι Δημότες θα ελέγχουν λεπτομερώς τον τρόπο διαχείρισης του Δημοτικού χρήματος.
 11. Ενεργοποίηση του θεσμού της Ε.Κ.Ε (Εταιρική κοινωνική ευθύνη) με χορηγίες των τοπικών επιχειρήσεων για θέματα κοινωνίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού  και περιβάλλοντος.
 12. Αξιοποίηση όλων των νέων αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προβλέπει ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ για τους Δήμους, προς όφελος των Δημοτών. (συμμετοχή σε επιχειρηματικές βιώσιμες δραστηριότητες κλπ).