Γραφεία Συνδυασμού
    Διεύθυνση 14ης Μαϊου 1
    Τηλ.: 2551305175
    E-mail: info@dimosgiaolous.com