Γραφεία Συνδυασμού
Διεύθυνση 14ης Μαϊου 1
Τηλ.: 2551305175
E-mail: info@dimosgiaolous.com