Συμφωνείτε με την νέα Διαμόρφωση τουπάρκινγκ στην στροφή Εγνατία;
  • OXI 85%, 29 ψήφοι
    29 ψήφοι 85%
    29 ψήφοι - 85% των ψήφων
  • ΝAI 15%, 5 ψήφοι
    5 ψήφοι 15%
    5 ψήφοι - 15% των ψήφων
Συνολικοί ψήφοι: 34
6 Μαρτίου 2019 - 31 Μαρτίου 2019
Voting is closed