Συμφωνείτε με την νέα Διαμόρφωση τουπάρκινγκ στην στροφή Εγνατία;